N° 9990068

ARGONAVTI APOLLONIJA RODOŠKEGA

Format: 16,5 x 24 cm
I.del, II.del, III. delNa zalogi: 1
Cena: 150,00 €
dodaj v košarico

Trda vezava
Izid: 23. 10. 2008
ISBN: 978-961-6115-41-4

Izdala in založila Galerija 2
Naklada 350 oštevilčenih izvodov, s certifikatom.


Prevod epa vsebuje:

I. DEL
Uvod
Delu na pot
Prevod
   Knjiga I
   Knjiga II
   Knjiga III
   Knjiga IV

II. DEL
Opombe k prevodu in obdelavi epa
O epu in prevodu
Apollonio Rodoški in njegov ep
O izvoru epa o Argonavtih in njegovi usodi
Narodnostne in politične razmere v Grčiji v času Argonavtov
O poteku študija Argonavtov in prevodu epa
Imensko kazalo
Bibliografija
Nekatera nova spoznanja ob študiju in in raziskavah okrog epa
Povzetek v nemškem in angleškem jeziku

III DEL
Karte
   Prevod spremlja 14 kart, ki prikazujejo celotno potovanje Argonavtov ( karte risala Meta Karer)

Slike
   Na 44 fotografijah (nekatere panoramske presegajo širino 1m) je prikazano današnje stanje
   ozemlja po katerem so potovali Argonavti s povdarkom na pokrajini skozi Slovenijo.
   Slike sledijo prikazu na kartah in so opremljene z označevanjem lege točk, ki označujejo pot
   Argonavtov. Vsem slikam je dodan tudi ustrezen komentar in pojasnilo.