A Arazyan, Bagrat [13]Apollonio, Zvest (1935-2009) [3]Ajdič, Andrej [1] B Braniselj, Milena [10]Bratuš, Lucijan [11]Božinov, Georgi [1]Belsky, Eduard [4] C Ciuha, Jože (1924 - 2015) [5]Cedilnik, Danilo [5]Cihlar, Jure [1]
Č D E
F G Golija, Klementina [3]Gregorčič, Milena [1] H
I J Januš, Gustav [1]Jakić, Stjepan [13]Jurjevčič, Barbara [2]Jemec, Andrej [2] K Kos, Andrej [2]Krnaič, Ernest-Enči [7]Knez - Milojković, Stanislava (1930 - 2017) [5]Kovačič, Janez [9]Kuzma, Boris [1]
L Lovko, Erik (1953 - 2009) [1]Ličen Krmpotić, Mira [1] M Matelič, Janez [1]Mavsar, Bojan [15]Mesarič, Franc [2]Malidanov, Dimitar [2]Makuc, Vladimir [1]Meden, Ignac [3] N
O P Plestenjak, Dora [1]Popović, Miodrag (Mića) [3]Palčič, Klavdij [4]Pirnat, Janez [7]Peternelj, Konrad (1936-2000) [3]Pečko, Karel [1]Popovič, Silvije (Arc ) [1]Petrovčič, Rebeka [3]Peternelj, Jože (Mausar) [1] Q
R Rakun, Anton [4]Rot, Maksimilijan [5]Razmovski, Stojan (1929 - 2002) [1] S Strman - Mišo, Božidar [17]Simčič, Neven Mik [1]Stančič, Zora (Bitenc) [3]Skočir, Rudi [1] Š Španzel, Rudolf [2]Šalamon, Arpad [13]Štefančič, Darja [3]Šket, Vesna [2]Špenko, Tanja [3]
T Tušek, Vinko (1936 - 2011) [4]Toman, Veljko [3]Tutta, Klavdij [10] U Unkovska, Biljana [1] V Vasilieva, Lyudmila [1]Viceljo, Alenka [4]Vodopivec, Lujo [1]Varga, Jurij Mihajlovič [1]Vran, Tomo [1]
W X Y
Z Zilberberg, Jurij [1]Zalaznik, Janez [7]Zidar, Ljubomir [6]Zafred, Stojan [1] Ž Žmitek, Peter (1874 - 1935) [1]Železnikar, Vinko [11]