Šket, Vesna

se je rodila v Ljubljani, kjer je diplomirala na Ekonomski fakulteti. Do sedaj je imela vec kot 30 samostojnih razstav tako doma kot v tujini. Najprej je bila tehnično vezana predvsem na akvarel, potem pa je prevzela oljno slikarstvo. Kasneje se je izobraževala na London Art School, kjer je tudi diplomirala iz slikarstva in risanja.

 

Naravi zna avtorica prisluhniti, jo opazovati, doživeti in dragocene trenutke prenesti na platno. Slikarka ustvarja svoje podobe tako, kot jih doživlja in s tem na gledalca prenaša čar atmosfere v trenutku nastajanja.

 

Dinamika potez, svetloba in temačnost, spontano prelivanje barv, so tiste komponente, zaradi katerih so njena dela prepričljiva. Avtorica se v izrazu opira na različne likovne elemente, ki v svoji skladnosti in harmonizirani ritmičnosti odkrivajo tudi drugi, vzporeden svet. Makova polja in travnate krajine ne ostajajo v funkciji preslikave, mimetičnosti realnega, temveč želijo pripovedovati zgodbo širokega sveta občutenja, doživetja, zavedanja. Potezni načini izpeljave medbarvnih zlitosti ali razlikovanja, enotnosti ali kontrastov so tukaj opredeljujoči in zavezujoči. Določena dela lahko opredelimo za poetični realizem, ki pa se pod težo občutij in razpoloženj lahko nagiba zdaj proti impresivnim, drugič ekspresivnim in mnogokrat tudi abstraktno uglašenim rešitvam.

 

Vesna Šket je polna življenske energije in vitalnosti. Predano in z veseljem ter sproščeno išče vedno nove izzive in s tem slikarske vsebine. Je ena vidnejših slikark na Obali in prisotna v širši slovenski javnosti.


Polona Škodič, univ.dipl. umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka