Šalamon, Arpad

Slikar in grafik se je rodil 7. septembra 1930 v Subotici - Srbija, kjer je po končani osnovni šoli, gimnaziji in učiteljišču v Subotici leta 1954 diplomiral na višji PA v Ljubljani pri profesorjih Dragu Vidmarju, Antonu Gojmirju Kosu in Zoranu Didku ter Jelislavi (Špelci) Čopič. Leta 1981 je v Beogradu diplomiral še iz mikrografije.

Bil je eden od vodilni članov Društva šaleških likovnikov Velenje, kot strokovnjak za grafične tehnike je druge člane vpeljal v skrivnosti tega likovnega področja. Od 1992 je dejaven v Društvu konjiških likovnikov; v tem času se je posvetil mali grafiki in ex librisu ter se uvrstil med svetovno uveljavljene umetnike tega žanra. Je član mednarodnega združenja F.I.S.A.E. (Fédération Internationale des Sociétés d'Amateurs d'Ex-libris), kitajskega združenja exlibristov (Shanghai Fu Xian Zhai Exlibris Society), Exlibris društva Srbije, častni član Društva exlibris Sloveniae, češkega združenja Spoleksběratelů a přátel exlibris (SSPE) in madžarskega kluba prijateljev male grafike KBK Budapest. Razstavljal je na številnih razstavah doma kot v tujini. Umrl je v Slovenskih Konjicah v začetku septembra 2020.

 

 Vsa avtorjeva dela v galeriji: 

https://galerija.ludens.si/sl/products/browse/COYHPEYP/author/D5ST76XE

 

 Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=o-HMiP2-6c8